AED Opleidingen

Opleidingen en Trainingen AED

(= Automatische Externe Defibrillatie)

(conform NRR (= Nederlandse Reanimatie Raad)   -   NHS ( Nederlandse Hart Stichting)   -   NIBHV ( =Nederlands Instituut BedrijfsHulpVerlening))

Opleiding AED Provider

CursuscodeOP401
CursusnaamAED Provider Cursus
Opleidingsduur1 dagdeel
ExamenCompetentietoetsing ( certificaat NIBHV/NRR )
Minimum toelatingseisGeldig BHV Diploma en/of Diploma Eerste Hulp
Aantal deelnemersMinimaal 6 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Een nieuwe ontwikkeling binnen de reanimatie heeft zijn intrede gedaan, de Automatische Externe Defibrillator. Deze defibrillator kan men in een stappenplan bedienen om dodelijke ritmestoornissen, meestal als complicatie bij een hartinfarct, te doen beëindigen. De kans op het overleven van een circulatiestilstand hangt volledig af van snelle hulpverlening. Elke minuut dat defibrillatie wordt uitgesteld neemt de kans op overleving met ca. 7% af. Tot op heden was deze defibrillatie-handeling voorbehouden aan de ambulancehulpverlening, echter nu voor praktisch iedereen beschikbaar. Uiteraard zijn de AED instructeurs, gelet op defibrillatie-ervaring, ambulanceverpleegkundigen.

► Programma:

Conform de Eindtermen Reanimatie 2006 / NRR
Conform de inhoudsopgave versie 030911 AED Handboek voor de Bediener / NRR.
Conform de inhoudsopgave 3e Druk / 1e oplage Handleiding gebruik AED / NIBHV.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
 • Het belang van elektrische shocks bij een circulatiestilstand;
 • De basale reanimatie met behulp van een AED op de juiste wijze uitvoeren volgens de ABC benadering.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen opleiding AED”
NIBHV 2006 / H / Revisie 1.
Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR / Status: 16 september 2002 en “Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR / 01-09-2003.

► Materialen:

Conform het lesplan “Cursus Automatische Externe Defibrillator” NIBHV / Lesplan AED augustus 2006.doc

► Overig:

Toetsing
Aan het begin van de cursus zal bij iedere cursist een competentietoets basale reanimatie worden afgenomen. Indien deze toetsing met positief resultaat wordt afgerond kan de cursist aan de AED cursus deelnemen.
De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen. Na het met goed gevolg afsluiten van het praktijkexamen ontvangt de cursist het bijbehorende certificaat. Ieder jaar dient er een herhalingscursus van minimaal twee uur gevolgd te worden, zodat het behaalde certificaat zijn geldigheid blijft behouden.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV, NRR & NHS

Herhalingscursus AED Provider

CursuscodeHC 401
CursusnaamHerhalingscursus AED (= Automatische Externe Defibrillator)
OpleidingsduurMin. 2 uur (afhankelijk van de grote van de groep)
ExamenCompetentietoets / Verlenging Certificaat (NIBHV/Oranje Kruis/NRR)
Minimum toelatingseisGeldig Certificaat AED
Aantal deelnemersMin:   6     Max:  12    
OpleidingslocatieTrainingscentrum BHV Plus te Zoetermeer, of, indien mogelijk, aan uw bedrijf
InschrijftermijnTermijn van 1 à 3 maanden

►Algemeen:

Een nieuwe ontwikkeling binnen de reanimatie heeft zijn intrede gedaan, de Automatische Externe Defibrillator. Deze defibrillator kan men in een twee stappenplan bedienen om dodelijke ritmestoornissen, meestal als complicatie bij een hartinfarct, te doen beëindigen. De kans op het overleven van een circulatiestilstand hangt volledig af van snelle hulpverlening. Elke minuut dat defibrillatie wordt uitgesteld neemt de kans op overleving met ca. 7% af. Tot op heden was deze defibrillatiehandelingen voorbehouden aan de ambulancehulpverlening, echter nu voor praktisch iedereen beschikbaar. Deze training wordt volgens een vast NRR/ERC protocol, alleen in-company gegeven. Uiteraard zijn de AED instructeurs, gelet op defibrillatie ervaringen, ambulanceverpleegkundigen.

►Programma:

Conform de richtlijnen welke gesteld zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad 2006
1. Uitgangspunten bij gebruik van de AED; 2. Werking en veiligheidsaspecten van de AED; 3. Indicatiestelling en aanvulling op elementaire reanimatie; 4. Werkwijze gebruik AED; 5. Management van reanimatie met gebruik van de AED. 6. Het oefenen van indicatiestelling; 7. Het oefenen van de werkwijze en de communicatie; 8. Het trainen van diverse reanimatiescenario’s met gebruik van de AED 9. Het werken en trainen met verschillende modellen en typen AED’s .

►Werkvormen:

Conform het vier stappenplan
Vaardigheidstrainingen met gebruik van reanimatiepoppen en AED trainers
Verschillende didactische en theoretische werkvormen
Onderwijsproces: kennis, Kunde, Werkwijze en Oefenen

►Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Elke cursist zal aan het eind van de cursus een competentietoetsing moeten afleggen volgens de geldende richtlijnen van het NIBHV/Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatie Raad, bij voldoende beoordeling zal hij na 4 tot 6 weken een verlenging ontvangen van het AED certificaat.

►Kwalificatie instructeur:

De herhaling AED cursus wordt verzorgd door een erkende AED instructeur, welke geregistreerd staat als erkende instructeur bij het NIBHV/Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad.

►Materialen:

Tijdens de cursus zal gebruik gemaakt worden van reanimatiepoppen (voldoen aan de gestelde wettelijke (CE) richtlijnen) en AED trainers (voldoen aan de gestelde wettelijke (CE) richtlijnen). Tijdens het theoretische gedeelte kan de instructeur gebruik maken van een PC/Laptop, beamer, overheadprojector of whiteboard.

►Overig:

De herhalingscursus wordt aangevangen met het controleren van de geldige EHBO of BHV Diploma’s en de cursisten worden gecheckt of ze competent zijn in de basale reanimatie van een volwassenen.

►Faciliteiten:

Wanneer de herhalingslessen in-company verzorgd worden zal de klant zorgdragen voor koffie en thee.
Tevens zal de klant zorgdragen voor een geschikte locatie voor de cursus, waarbij aandacht besteed dient te worden aan ruimte voor oefeningen en materialen waarop geschreven kan worden door de instructeur.
Wanneer de cursus gegeven wordt op de locatie van BHV Plus zal deze zorgdragen voor de faciliteiten, welke gesteld worden door het NIBHV/Oranje Kruis/NRR.

►Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV, NRR & NHS

Opleiding AED Provider met Reanimatie

CursuscodeOP 402
CursusnaamAED Provider Cursus en Basale Reanimatie
Opleidingsduur1 hele dag
ExamenCompetentietoetsing ( Certificaat NIBHV / NRR / Oranje Kruis)
Minimum toelatingseisGeen / Voorkeur geldig BHV Diploma en/of Diploma Eerste Hulp
Aantal deelnemersMinimaal 6 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

In bedrijven / instellingen kan de behoefte aanwezig zijn dat buiten de BHV-ers ook anderen getraind worden in het gebruik van de AED. Voor deze doelgroep is de cursus AED in combinatie met Basale Reanimatie ontwikkeld.

► Programma:

Conform de Eindtermen Reanimatie 2006 / NRR
Conform de inhoudsopgave Leerboekje Basale Reanimatie / Nederlandse Hartstichting / Gewijzigde uitgave 2006.
Conform de inhoudsopgave versie 030911 AED Handboek voor de Bediener / NRR.
Conform de inhoudsopgave 3e Druk / 1e oplage Handleiding gebruik AED / NIBHV.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
 • Op een juiste wijze professionele hulpverlening alarmeren;
 • Gebruik kunnen maken van beschermingsmaatregelen;
 • Het belang van elektrische shocks bij een circulatiestilstand;
 • De basale reanimatie met behulp van een AED op de juiste wijze uitvoeren volgens de ABC benadering.

► Kwalificatie instructeur:

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen opleiding AED”
NIBHV 2006 / H / Revisie 1.
Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR / Status: 16 september 2002 en “Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR / 01-09-2003.

► Materialen:

Leerboekje Basale Reanimatie / laatste druk en CE gekeurde hulpmiddelen zoals pocket masks en reanimatiepoppen.
Conform het lesplan “Cursus Automatische Externe Defibrillator” NIBHV / Lesplan AED januari 2006.doc

► Overig:

Toetsing
Aan het begin van de cursus zal bij iedere cursist een competentietoets basale reanimatie worden afgenomen. Indien deze toetsing met positief resultaat wordt afgerond kan de cursist aan de AED cursus deelnemen.
De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen. Na het met goed gevolg afsluiten van het praktijkexamen ontvangt de cursist het bijbehorende certificaat. Ieder jaar dient er een herhalingscursus van minimaal twee uur gevolgd te worden, zodat het behaalde certificaat zijn geldigheid blijft behouden.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NIBHV, NRR, NHS & Oranje Kruis

Bovenstaande AED opleidingen worden verzorgd door BHV Plus.

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.

Copyright © 2018 BHV Plus