Bedrijfs gegevens

Bedrijfsgegevens BHV Plus

Kwaliteitshandboek BHV Plus

Naam en Zetel

BHV Plus is een bedrijf dat ontstaan is nadat er jarenlange ervaring is opgedaan op het gebied van opleidingen, trainingen en het verzorgen van service bij bedrijfshulpverlening, reanimatie cursussen en EHBO opleidingen, het bedrijf is gevestigd te Zoetermeer

BHV Plus is een bedrijf dat ten doel stelt; het exploiteren van een bedrijf in opleiding, training, bemiddeling en serviceverlening op het gebied van de gezondheidszorg.

De Onderneming

Naast bestaande opleidingen en trainingen, zoals bedrijfshulp het bieden van kwaliteit op dit gebied van essentieel belang.
Uitgaande van de hedendaagse ontwikkelingen binnen onze samenleving is er steeds meer vraag naar specifiek gerichte opleidingen en cursussen.

Een ambulanceverpleegkundige met diverse specialisaties en met jarenlange werkervaring in de gezondheidszorg heeft besloten om in 2001 een onderneming op te richten die mogelijk zou kunnen bijdragen aan de steeds toenemende vraag van gespecialiseerde opleidingen en trainingen.

Deze onderneming heeft door ervaring op het zelfde gebied waarin het nu opleidingen verzorgd al werkzaam te zijn geweest.

Eén van de doelstellingen van de onderneming is, om vanuit specifieke kennis van zaken en ervaring op het medisch en para-medisch gebied, een optimale aanvulling te kunnen zijn ten gunste van die diverse opleidingen en trainingen.

Het bedrijf werkt intensief samen met verschillende disciplines en bedrijven om een zo goed mogelijk product te kunnen samenstellen en een continue kwaliteit te waarborgen.

Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van ervaren instructeurs die naast hun diploma’s ook de nodige ervaring in de verschillende gebieden hebben op gedaan.

Deze instructeurs zijn mensen uit het werkveld en brengen naast kwaliteit ook veel praktijkervaring mee bij het lesgeven, hierbij valt te denken aan gedegen brandweerinstructeurs en ambulanceverpleegkundige instructeurs.

Aan het bedrijf zijn 11 ambulanceverpleegkundige instructeurs, 9 kader EHBO instructeurs, 4 brandweer instructeurs, 3 kader EHBO/ambulanceverpleegkundige en 3 AED instructeurs gekoppeld.

Tijdens opleidingen, herhalingen en trainingen wordt ver veel gebruik gemaakt van een LOTUS groep.

De bedoeling is in de komende jaren de onderneming dusdanig uit te bouwen dat er fulltime binnen de onderneming gewerkt kan worden.

Doelstellingen onderneming

Intern

  • Goede communicatie, overleg, inspraak en arbeidsverdeling.
  • Goede onderlinge samenhang en voortgang van activiteiten.
  • Goede interne opbouw en organisatiestructuur.
  • Effectief en efficiënt leiding geven, plannen en besturen.
  • Doelstellingen behalen tegen zo laag mogelijke kosten.

Extern

  • Het geven van een goede aandacht gericht op de arbeidsverdeling en ordening bij productie en distributie van de voortbrenging van goederen en diensten in bedrijfskolommen en bedrijfstakken.
  • Goede vertrouwenrelatie met individuele klanten en organisaties.