Reanimatie Opleidingen

Opleidingen en Trainingen Reanimatie

(conform NRR (= Nederlandse Reanimatie Raad)   -   NHS ( Nederlandse Hart Stichting)   -   NIBHV ( =Nederlands Instituut BedrijfsHulpVerlening))

Basale Reanimatie voor Volwassenen

CursuscodeOP301
CursusnaamBasale Reanimatie van Volwassenen
Opleidingsduur1 dagdeel
ExamenCompetentietoetsing ( NRR/Nederlandse Hartstichting )
Minimum toelatingseis-
Aantal deelnemersMinimaal 6 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

De eerste hulp bij een hart- of circulatiestilstand wordt reanimatie genoemd. Reanimatie is hartmassage in combinatie met mond-op-mond(neus)-beademing. Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Voornamelijk de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt onregelmatig met kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstof transport. Na ongeveer 4 - 6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na de hart- of circulatiestilstand met hartmassage en mond-op-mond(neus)-beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dat kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een hart- of circulatiestilstand en/ of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen (w.o. die met elektriciteit) en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden.

► Programma:

Conform de Eindtermen Reanimatie 2006 / NRR
Conform de inhoudsopgave Leerboekje Basale Reanimatie / Nederlandse Hartstichting / Gewijzigde uitgave 2006.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
 • Op een juiste wijze professionele hulpverlening alarmeren;
 • Gebruik kunnen maken van beschermingsmaatregelen;
 • De gevaren van besmetting en kan in woord en gedrag het belang van hygiëne tot uiting brengen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR / Status: 16 september 2002 en
“Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR / 01-09-2003.

► Materialen:

Leerboekje Basale Reanimatie / laatste druk en CE gekeurde hulpmiddelen zoals pocket masks en reanimatiepoppen.

► Overig:

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen. Na het met goed gevolg afsluiten van het praktijkexamen ontvangt de cursist het bijbehorende certificaat. Ieder jaar dient er een herhalingscursus van minimaal twee uur gevolgd te worden, zodat het behaalde certificaat zijn geldigheid blijft behouden.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NRR & NHS

Herhalingscursus Basale Reanimatie voor Volwassenen

CursuscodeHC301
CursusnaamHerhaling Basale Reanimatie van Volwassenen
Opleidingsduur2 uur
ExamenNee / Diploma Verlenging ( NRR )
Minimum toelatingseis-
Aantal deelnemersMinimaal 6 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Reanimatie kunt u niet leren uit een boekje! Praktische oefening is onontbeerlijk. Het is zelfs onverantwoordelijk om hartmassage en mond-op-mond beademing uit alleen een boekje te leren! Er is meer voor nodig om reanimatie te kunnen toepassen, namelijk een praktische training met een oefenpop onder leiding van een deskundige instructeur(trice). Eén cursus is onvoldoende om volledige zekerheid te hebben. Daarom worden herhalingslessen zo belangrijk gevonden. Tijdens deze herhalingslessen krijgt u de kans uw kennis en vaardigheden te toetsen. Hierdoor gaat u zich meer zeker voelen en wordt de vaardigheid verbeterd.

► Programma:

Conform de Eindtermen Reanimatie 2006 / NRR
Conform de inhoudsopgave Leerboekje Basale Reanimatie / Nederlandse Hartstichting / Gewijzigde uitgave 2006.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de herhalingscursus kent en kan de cursist onder andere:

 • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
 • Op een juiste wijze professionele hulpverlening alarmeren;
 • Gebruik kunnen maken van beschermingsmaatregelen;
 • De gevaren van besmetting en kan in woord en gedrag het belang van hygiëne tot uiting brengen.

► Kwalificatie instructeur:

Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR / Status: 16 september 2002 en
“Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR /2003.

► Materialen:

Leerboekje Basale Reanimatie / laatste druk en CE gekeurde hulpmiddelen zoals pocket masks en reanimatiepoppen.

► Overig:

Toetsing
Tijdens de herhalingscursus zal de cursist door de instructeur gewezen worden op zijn competentie. Indien de cursist competent is en alle handelingen conform de gestelde uitvoert zal zijn certificaat worden verlengd. Ieder jaar dient er een herhalingscursus van minimaal twee uur gevolgd te worden, zodat het behaalde certificaat zijn geldigheid blijft behouden.
Extra:
De cursist zal de navolgende zaken moeten kunnen herkennen en behandelen:
Circulatiestilstand :Oorzaken / Verschijnselen / Hulpverlening
Ademhalingsstilstand :Oorzaken / Verschijnselen / Handgreep van Heimlich / Hulpverlening
De moeite waard :Wanneer moet u een reanimatiepoging starten of stoppen / Open discussie / Emotioneel proces

Extra ( Behoort niet tot lesstof) : Reanimatie bij kinderen / Achtergrond informatie over o.a. Hart en bloedsomloop / Ademhaling / Hartinfarct

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NRR & NHS

Basale Reanimatie van Kinderen

CursuscodeOP 302
CursusnaamBasale Reanimatie van Kinderen
Opleidingsduur1 dagdeel
Competentietoetsing ( Certificaat NRR / Nederlandse Hartstichting )Examen
Minimum toelatingseis-
Aantal deelnemersMinimaal 6 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Basale reanimatie bij kinderen betreft levensreddende handelingen bij neonaten, zuigelingen en kinderen tot 8 jaar bestaande uit vrijmaken van de luchtweg, beademen en ondersteunen van de circulatie.

Volgens de officiële richtlijn 2005 van de NRR zal in de cursus aandacht worden geschonken aan acties en volgorde van handelingen bij de basale reanimatie van kinderen:

 • Volgorde van handelingen bij het eerste contact;
 • Vaststellen van hartstilstand;
 • Starten van borstcompressie, wijze van borstcompressie;
 • Volgorde van handelingen bij verdenking luchtwegobstructie door vreemd lichaam;
 • Coördinatie van borstcompressie en beademing.

► Programma:

Conform de Eindtermen Reanimatie 2006 / NRR
Conform de inhoudsopgave Leerboekje Basale Reanimatie / Nederlandse Hartstichting / Gewijzigde uitgave 2003.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
 • Op een juiste wijze professionele hulpverlening alarmeren.

► Kwalificatie instructeur:

Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR / Status: 16 september 2002 en
“Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR / 01-09-2003.

► Materialen:

Leerboekje Basale Reanimatie / laatste druk en CE gekeurde hulpmiddelen zoals reanimatiepoppen.

► Overig:

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen. Na het met goed gevolg afsluiten van het praktijkexamen ontvangt de cursist het bijbehorende certificaat. Ieder jaar dient er een herhalingscursus van minimaal twee uur gevolgd te worden, zodat het behaalde certificaat zijn geldigheid blijft behouden.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NRR & NHS

Herhalingscursus Basale Reanimatie van Kinderen

CursuscodeHC 302
CursusnaamHerhalingscursus Basale Reanimatie van Kinderen
Opleidingsduur½ dagdeel
ExamenCompetentietoetsing ( Verlenging certificaat NRR / Nederlandse Hartstichting )
Minimum toelatingseisCertificaat Basale Reanimatie van Kinderen
Aantal deelnemersMinimaal 6 – Maximaal 12
OpleidingslocatieOefencentrum of indien mogelijk in-company
Inschrijftermijn1 à 3 maanden

 

► Algemeen:

Eén cursus is onvoldoende om volledige zekerheid in de vaardigheid te hebben en te blijven houden. Daarom worden herhalingslessen zo belangrijk gevonden. Tijdens deze herhalingslessen krijgt de cursist de kans om kennis en vaardigheden opnieuw te toetsen. Hierdoor gaat de cursist zich meer zeker voelen en wordt de vaardigheid verbeterd.

► Programma:

Conform de Eindtermen Reanimatie 2006 / NRR
Conform de inhoudsopgave Leerboekje Basale Reanimatie / Nederlandse Hartstichting / Gewijzigde uitgave 2006.

► Werkvormen:

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:

 • Demonstratie competentie zonder commentaar;
 • Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
 • Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
 • Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.

► Leerdoelen (na afloop van de cursus):

Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:

 • De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
 • Op een juiste wijze professionele hulpverlening alarmeren.

► Kwalificatie instructeur:

Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR / Status: aug. 2005 en
“Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR / 01-10-2005

► Materialen:

Leerboekje Basale Reanimatie / laatste druk en CE gekeurde hulpmiddelen reanimatiepoppen.

► Overig:

Toetsing
De herhalingscursus wordt afgesloten met een competentietoetsing. Ieder jaar dient er een herhalingscursus van minimaal twee uur gevolgd te worden, zodat het behaalde certificaat zijn geldigheid blijft behouden.

► Faciliteiten:

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.

► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: NRR & NHS

Bovenstaande Reanimatie opleidingen worden verzorgd door BHV Plus.

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.

Copyright © 2018 BHV Plus